เหรียญเงิน 200 ปี ร.4(600)+ตลับ
1,200.00 บาท

รหัส: 0572800041

จำนวน:

เหรียญเงิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันพระราชสมภพครบ 200 ปี

เส้นผ่าศูนย์กลาง  35 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   22 กรัม

วันที่ประกาศใช้  30  กันยายน  พ.ศ. 2547

เหรียญเงินธรรมดา ชนิดราคา   600 บาท

จำนวนการผลิต :  10,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้